Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

prison
Budzić się rano i starać się odtworzyć sen po to, żeby uporać się z podejrzeniem, że sen powiedział o nas więcej, niż chcemy na jawie wyznać.
— Czesław Miłosz
Reposted fromavooid avooid viawhoisthere whoisthere
prison
4988 721b 500
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaNocturia Nocturia
prison
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viaparamour paramour
prison
My się nigdy nie skończymy.
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaNocturia Nocturia
prison
Wieczory pachną latem.
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakonwalia konwalia
prison

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
prison
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn "Pelikan. Opowieść z miasta"
Reposted fromtomowa tomowa viamdjg mdjg
prison
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viakarr4mba karr4mba
prison
Powinnaś być całowana i to często - i to przez kogoś, kto się na tym zna.
— Clark Gable - Przeminęło z wiatrem
Reposted fromscorpix scorpix viakarr4mba karr4mba
prison
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaaisolro aisolro
prison
6864 66fb 500
wywiad z Eldo w "PANI" .. ciekawe Gdański.
Reposted fromglupiages glupiages vianadelle nadelle
prison
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianadelle nadelle
prison
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemanieba niemanieba
prison
1545 492c
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiemanieba niemanieba

February 13 2015

prison
prison
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder
4831 27a8 500
Reposted fromtransparents transparents viamyslowyzlew myslowyzlew
prison
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
prison
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromSabela Sabela viamyslowyzlew myslowyzlew
prison
4888 bb12 500
Reposted fromhelven helven viaimani imani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl