Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

prison
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
prison
prison
Patrzyła na niego przez krótką chwilę i właśnie wtedy, w momencie, gdy spojrzała mu prosto w twarz, poczuła, że coś w niej drgnęło. Chciałaby powiedzieć, że drgnęło leciutko, ot, niezauważalnie, lecz było zupełnie inaczej. Było tak, jakby serce zaczęło pompować krew czterema komorami naraz, zalewając nią i płuca, i całe ciało. 
— Jeździec Miedziany
prison
1574 8fb5
Reposted fromte-quiero te-quiero viaappleofyoureye appleofyoureye
prison
Młody jest gotów na wszystko, aby starszych wyprzedzić. Młodemu się spieszy. Młody nie ma tej cierpliwości, której nabiera się z doświadczeniem. Nie ma zrozumienia, że i tak zmierzamy ku jednemu. Młodym zawsze się wydaje, że zbudują nowy, lepszy świat. Wszystkim młodym. Nowym młodym, starym młodym. A i tak wszyscy zostawiają po sobie taki świat, że nie chce się na nim żyć. (…)
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromoddity oddity viaappleofyoureye appleofyoureye
prison
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viaaboutyou aboutyou
prison
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaaboutyou aboutyou
prison
Jesteśmy tak roztargnieni i tak nieufni wobec wszystkiego, co wymyka nam się nam spod kontroli zmysłów i rozumu, że te sygnały, które docierają do nas z głębi, te informacje, te ostrzeżenia, te rady, których nie mógłby nam dać nawet najinteligentniejszy i najmilszy z naszych przyjaciół, przechodzą całkowicie niepostrzeżenie, nie słuchamy ich i stajemy się stale bardziej głusi, bardziej ślepi, coraz głupsi - aż do chwili, kiedy już ich nie otrzymujemy.
— Federico Fellini
prison

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Yoh Asakura
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viaaisolro aisolro
prison
Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim
— Herbert
Reposted fromquotes quotes viaaisolro aisolro
prison
Może to po prostu moja natura, by milczeć, kiedy się waham(...)
— Matthew Quick, Niezbędnik obserwatorów gwiazd
Reposted frombeltane beltane vianowelovestory nowelovestory
prison
2026 1b18
prison
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromumorusana umorusana viaiblameyou iblameyou
prison
love
8334 3334
Reposted fromsunlight sunlight viaaisolro aisolro
prison
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaaisolro aisolro

October 28 2014

prison
Reposted fromSabela Sabela viaNocturia Nocturia
prison
Reposted fromteaholic teaholic viamarysia marysia
prison
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakartoNik kartoNik
prison
Reposted fromtakepills takepills viamikmikmik mikmikmik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl